© Friedrich Gier

Getuigenissen van het verleden en cultuurschatten

Getuigenissen die het verhaal van een bewogen verleden vertellen

Of het nu gaat om de Romeinen, keizers of keurvorsten, het verleden is hier steeds aanwezig.

Het dal van de Rijn bewijst eens te meer dat het een van de belangrijkste culturele regio’s in Europa is. Een rijk erfgoed aan kunst en cultuur is kenmerkend voor de Romantische Rijn.

Hier werden grote politieke besluiten genomen en de kunstgeschiedenis heeft er met tal van invloeden zijn sporen nagelaten. De bouwkunst reikt van de mystieke romaanse stijl, via de delicate gotische stijl en de jubelende barok tot en met de romantische geest van de 19e eeuw. Zelfs de moderne tijd heeft hier haar sporen achtergelaten.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat de Rijn een speelbal van de politiek was, maar ook een grens en oversteekplaats voor legers, kooplieden, koningen en kerkvorsten. De middeleeuwen waren een tijd van grote bloei van het Rijndal. Net als de meer dan 60 burchten en kastelen geven ook Bacharach en Oberwesel met hun machtige stadsmuren, torens en kerken blijk van een tijd dat de keurvorsten hier koningen hebben gekozen en kruisridders van hier naar het Heilige Land zijn vertrokken. Voor kooplieden en handelaren was de Rijn een belangrijke, zij het dure route omdat er burchten en andere plekken waren waar zij tol moesten betalen om verder te kunnen reizen.
De meeste trotse burchten en vestingen in het Rijndal werden pas in de 17e eeuw ingenomen door de troepen van de Franse Zonnekoning. De bouwwerken werden verwoest en geplunderd en als ruïnes oefenden zij in de 19e eeuw een grote aantrekkingskracht uit op de romantici die de natuur aan de Rijn bejubelden. Een ongetemde rivier, ruwe rotsen en kasteelruïnes die deden denken aan adelaarsnesten waren bepalend voor het beeld dat veel reizigers hadden van een ongerept en romantisch landschap.